Copy of Gintautas Sakalauskas_web

Publikavo skiltyje Kita

Gyventojų rūpestis saugumu, kylančios tariamos ar tikros grėsmės ir baimės – bet kurios visuomenės gyvenimo dalis. Tuo pačiu – ir politinių sprendimų objektas. Nes politiniame lygmenyje – ypač artėjančių rinkimų akivaizdoje – ignoruoti gyventojams svarbią nusikalstamo elgesio prevencijos temą būtų pernelyg neįžvalgu.

Spręsti ar „spręsti“ – kai politiniu lygiu imamasi nusikalstamo elgesio problemos, kriminologai gali nesunkiai nustatyti, kuris iš galimų būdų yra prioritetinis. Lietuvoje buvo, yra ir turbūt bus tiek vienų, tiek ir kitų sprendimų pavyzdžių. Žvelgiant į pastarųjų metų aktualijas, kriminologine prasme graudžiai atrodo prieš metus pavasarį priimta „Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programa“: daug su elementariomis šiuolaikinėmis kriminologinėmis žiniomis ir žinomais kriminologinių tyrimų rezultatais nesuderinamų nuostatų. Priešingas pavyzdys – kiek anksčiau priimta „Nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa“.

Tiek blogosios, tiek gerosios praktikos pavyzdžiai įdomūs, diskutuotini bei vertintini. Pirmiausia, jie parodo valdžios institucijų suvokiamą nusikalstamo elgesio ir jo prevencijos galimybių diskursą, turimą kriminologinį įdirbį ir apskritai – pagarbą mokslinėms žinioms. Antra, toks įvertinimas leidžia prognozuoti valdžios numatytų priemonių veiksmingumą bei efektyvumą.

Tyrimai rodo, kad nusikalstamo elgesio gali būti daugiau arba mažiau. Šiandien jau įmanoma išskirti bei įžvelgti tam tikrą nusikalstamo elgesio struktūrą, dinamiką ar paplitimą lemiančius veiksnius. O kaip nustatyti šių veiksnių kilmę?

Teisininko, kriminologo dr. Gintauto Sakalausko pranešimas „Nusikaltimų prevencijos programų Lietuvoje nuostatos: tarp absurdo ir kokybės“ balandžio 8 dieną bus skaitomas kasmetinėje Lietuvos kriminologų asociacijos  konferencijoje „Nusikaltimų prevencija Lietuvoje: kai mokslas susitinka su praktika“

 

Publikavo skiltyje Renginiai

Šiemet Lietuvos kriminologų asociacijos konferencija skirta nusikaltimų prevencijos temai. Temai, kuri paskutiniu metu persikėlė į antrą planą, dėl politinio nestabilumo regione ir ekonominių iššūkių valstybei.

Tačiau nusikaltimų prevencijos poreikis nesumažėjo. Priešingai. Šiuolaikinių valstybių viešo saugumo politikoje nusikaltimų prevencija užima vis svarbesnį vaidmenį. Nuo požiūrio, kad situaciją išspręs vis griežtesnės nusikaltimų kontrolės priemonės, pereinama prie vadybinio nusikaltimų kontrolės modelio. Valstybinių institucijų kovą su pasekmėmis (nusikaltimais), keičia nuomonė, kad reikėtų orientuotis į žalos visuomenei ir valstybei mažinimą. Todėl vis daugiau kalbama apie kriminalinės justicijos reinvesticiją – duomenimis pagrįstą požiūrį į viešą saugumą, įkalintų asmenų skaičiaus ir su tuo susijusių valstybės išlaidų mažinimą, strategijas, kurios gali sumažinti nusikaltimų ir sumažinti recidyvo atvejų. Kaip pagrindinius pagalbininkus šiame darbe valstybės pasitelkia mokslininkus kriminologus, sociologus, psichologus, teisininkus.

Balandžio 8 d. vyksiančioje konferencijoje mokslininkai ir praktikai savo pranešimuose kalbės apie tai ką rodo jų tyrimai, kokie egzistuoja įrankiai nusikaltimų prevencijai ir kaip juos galima pritaikyti efektyvesnei nusikaltimų prevencijos ir kontrolės politikai. Konferencijos pranešimai apims tokias svarbias temas kaip efektyvios nusikaltimų prevencijos politikos formavimas, korupcinių nusikaltimų kontrolės mechanizmai, įkalintų asmenų resocializacija ir kitas naujai atsirandančias nusikaltimų kontrolės temas.

Kviečiame į konferenciją ne tik klausyti pranešimų, bet ir aktyviai dalyvauti diskusijose.

Programą galite atsisiųsti pdf formatu. O čia galite užsiregistruoti.

Publikavo skiltyje Kita

Kviečiame susipažinti Mykolo Romerio universiteto išleista monografija “Nusikalstamumas ir jo prevencijos perspektyvos”.

Džiaugiamės ir sveikiname monografijos autorius, Kriminologų asociacijos narius, dr. doc. Alfredą Kiškį,  dr. Svetlaną Justickają, prof. habil dr. Viktorą Justickį ir dr. Roką Uscilą.

Monografijoje nagrinėjamas dviejų pagrindinių informacijos šaltinių apie nusikalstamumą – registruoto nusikalstamumo statistikos ir viktimologinių tyrimų (apklausų) duomenų – panaudojimas vertinant nusikalstamumą. Šie du informacijos šaltiniai atskleidžia labai skirtingą nusikalstamumo vaizdą ir vienas kitą papildo. Monografijoje apžvelgiama šių dviejų šaltinių panaudojimo užsienio šalyse patirtis. Sukurtas šių duomenų integravimo (sujungimo) modelis ir jis pritaikytas nusikalstamumui Lietuvoje tirti bei vertinti. Aptariamos nusikalstamumo prevencijos mūsų šalyje problemos ir perspektyvos. Pateikiamos išvados ir rekomendacijos, susijusios su nusikalstamumo Lietuvoje vertinimu ir jo prevencija. Monografija bus naudinga studentams, mokslininkams, praktikams, plačiajai visuomenei – visiems, kas domisi nusikalstamumu Lietuvoje bei jo prevencija.

Monografijos tekstas yra laisvai prieinamas: http://ebooks.mruni.eu/product/nusikalstamumas-lietuvoje-ir-jo-prevencijos-perspektyvos

Publikavo skiltyje Renginiai

Šių metų birželio 26-27 d. Vilniuje vyko LKA ir VU suorganizuota konferencija „Kriminologija kaip pašaukimas ir kaip profesija“ (konferencijos programa). Tai buvo jau 27-as renginys iš kasmetinio Baltijos kriminologų konferencijų ciklo. Pristatome pranešimų medžiagą, ir dėkojame pranešėjams, kurie sutiko pasidalinti savo prezentacijomis. Skaitantiems rusiškai rekomenduojame perskaityti prof. Gilinskio įspūdžius Peterburgo deviantologijos centro svetainėje. Gerų prisiminimų!

Baltijos kriminologų konferencija 2014Konferencijos dalyviai. Aleksandro Dobrynino nuotrauka

Prof. Dr. Aleksandras Dobryninas, Vilnius University, LT
Values of criminologists and horizons of criminology

Dr. Gintautas Sakalauskas, Vilnius University, Law Institute of Lithuania, LT
Uncomfortable criminology

Dr. Katja Eman, University of Maribor, SI; Prof. Dr. Gorazd Meško, University of Maribor, SI
Criminology as Vocation and Profession – Slovenian Perspectives and Challenges
Skaityti toliau »

Publikavo skiltyje Tyrimai

Lietuvos teisės instituto mokslininkų grupė išleido monografiją “Atkuriamojo teisingumo perspektyvos Lietuvoje”. Ši monografija yra skirta specifinei atkuriamojo teisingumo problematikai aptarti, kuria siekiama sukurti išsamų mokslinį pagrindą atkuriamajam teisingumui taikyti Lietuvoje ir vienai iš jo formų – nusikalstamos veikos aukos ir kaltininko mediacijai.

Tyrimą ir monografijos leidybą finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal programą „Mokslininkų grupių projektai“. Finansavimo sutarties Nr. MIP-016/2013.

Monografijos autoriai: dr. I. Michailovič (vad.), dr. S. Bikelis, dr. A. Čepas, dr. M. Dobrynina, dr. R. Simaitis, D. Šneideris, L. Ūselė, J. Venckevičienė.

Monografijos tekstas yra laisvai prieinamas Lietuvos teisės instituto interneto svetainėje: http://teise.org/Mokslo_darbai.html

Sveikiname autorius ir džiaugiamės dar vienu jų svariu indėliu į kriminologijos mokslą.

 

Publikavo skiltyje Tyrimai

Išleista kolektyvinė monografija: „Kriminalinės justicijos suvokimas visuomenėje“, kurioje analizuojami ir interpretuojami visuotinės dotacijos projekto „Kriminalinės justicijos recepcija visuomenėje“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-049) metu atliktų tyrimų teoriniai ir empiriniai rezultatai.

Projekto mokslinės grupės nariai ir monografijos autoriai – sociologas, kriminologas prof. dr. Aleksandras Dobryninas, teisininkas doc. dr. Remigijus Merkevičius, ekonomistas, sociologas doc. dr. Vincentas Giedraitis, psichologė, kriminologė doc. dr. Ilona Čėsnienė ir sociologė, kriminologė dr. Margarita Dobrynina – siekė atsakyti į klausimą, kaip vyksta kriminalinės justicijos suvokimas visuomenėje, kokios žinojimo formos apie pamatinius kriminalinės justicijos principus paplitusios tarp įvairių socialinių grupių, kokie yra šių žinojimų organizavimo mechanizmai ir kokia jų sąveika.
Skaityti toliau »

Publikavo skiltyje Renginiai

Rugsėjo 26 d., penktadienį, kviečiame dalyvauti baigiamajame visuotinės dotacijos Projekto „Kriminalinės justicijos recepcija visuomenėje“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-049) informaciniame seminare, kuris vyks Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto (Universiteto g. 9/1, Vilnius) 201 auditorijoje. Seminaro pradžia 10 val., numatoma pabaiga – 13 val. Parsisiųsti programą.

Renginio metu mokslinės grupės nariai – Aleksandras Dobryninas (projekto vadovas), Remigijus Merkevičius, Vincentas Giedraitis, Ilona Čėsnienė ir Margarita Dobrynina – supažindins seminaro dalyvius su mokslinio projekto pagrindiniais teoriniais ir empiriniais rezultatais. Vykdant projektą buvo siekiama išsiaiškinti, kaip vyksta kriminalinės justicijos suvokimas visuomenėje, kokios žinojimo formos apie pamatinius kriminalinės justicijos principus yra paplitusios tarp įvairių socialinių grupių, kokie yra šių žinojimų organizavimo mechanizmai ir kokia yra jų sąveika. Seminaro dalyviai bus supažindinti su teisiniais, filosofiniais, sociologiniais, ekonominiais bei psichologiniais kriminalinės justicijos suvokimo aspektais, taip pat galės dalyvauti diskusijoje apie šiuolaikinės kriminalinės justicijos recepcijos visuomenėje problemas ir jos gerinimo perspektyvas.

Informacinio seminaro metu bus pristatyta ir naujai išleista kolektyvinė monografija: „Kriminalinės justicijos suvokimas visuomenėje“, kurioje analizuojami ir interpretuojami atliktų tyrimų rezultatai.

Projektas ir renginys finansuojami pagal 2007-2013 m. Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1.3.1-ŠMM-07-K priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“.

Prašome registruotis į šį seminarą iki š. m. rugsėjo 25 dienos el. paštu: ieva.labanauskaite@fsf.vu.lt

Publikavo skiltyje Asociacijos veikla, Kriminologija

Sveikiname pirmąjį mokslo žurnalo KRIMINOLOGIJOS STUDIJOS numerį!

Kviečiame susipažinti su pilnais publikacijų tekstais ir informacija autoriams čia.

„Kriminologijos studijos“ – tai akademinis žurnalas, kurio pagrindiniai tikslai yra stiprinti kriminologų bendradarbiavimą Lietuvoje ir informuoti mokslo atstovus, kurie domisi kriminologija, apie vykdomus mokslinius darbus ir tų darbų rezultatus bei supažindinti Lietuvos mokslo bendruomenę su naujausiais užsienio šalių kriminologų darbais. Žurnalas siekia, kad skirtingų sričių ir krypčių (pvz., psichologijos, sociologijos, teisės) mokslininkai bendradarbiautų bei plėtotų tarpdisciplininius mokslinius tyrimus.

„Kriminologijos studijų“ žurnalas pasirodo du kartus metuose: liepos ir gruodžio mėnesiais. Žurnalą leidžia trys institucijos: Vilniaus universitetas, Lietuvos teisės institutas ir Lietuvos kriminologų asociacija.

„Kriminologijos studijų“ redakcija priima įvairios tematikos empirinius, analitinius apžvalginius ir teorinius mokslinius straipsnius, monografijų bei kitų mokslinių leidinių recenzijas, apžvalgines publikacijas iš mokslinių renginių (pvz., mokslinių konferencijų) parašytas lietuvių arba anglų kalba.

Redaktorių kolegijai rankraščiai pateikiami elektroniniu paštu krimstud.redkolegija@fsf.vu.lt.

Publikavo skiltyje Renginiai

Kviečiame kriminologus, teisininkus, sociologus ir kitus tyrėjus į 27-tą Baltijos kriminologų konferenciją. Renginys vyks Vilniuje 2014 m. birželio 26-27 dienomis. Dalyvaus pranešėjai iš Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Vokietijos, Lenkijos, Rusijos, Ukrainos, Slovėnijos, Moldovos, Bulgarijos, Čekijos ir kitų šalių.

Konferencija organizuoja Lietuvos teisės institutas, Lietuvos kriminologų asociacija ir Vilniaus universitetas.

Renginio vieta: Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas, Universiteto g. 9, Vilnius.

Konferencija vyks anglų kalba.

Konferencijos programą galite peržiūrėti mūsų svetainėje arba parsisiųsti pdf formatu.

Pranešėjai ir kiti konferencijos dalyviai kviečiami registruotis užpildydami internetinę registracijos formą. Jei turite klausimų, rašykite adresu evaldas.visockas@teise.org.

Registracijos forma

Publikavo skiltyje Renginiai

„Kriminologija kaip pašaukimas ir kaip profesija“

2014 m. birželio 26-27

Vilniaus universiteto filosofijos fakultetas, Universiteto g. 9, Vilnius

Programą galite parsisiųsti ir pdf formatu.

Birželio 26

08:30 – 09:00

Dalyvių registracija

09.00 – 09.20

Konferencijos atidarymas

09.20 – 09.40

Prof. Dr. Aleksandras Dobryninas, Vilnius University, LT
Values of criminologists and horizons of criminology

09.40 – 10.00

Prof. Dr. Andrejs Vilks, Riga Stradins University, LV
Main Tendencies of Contemporary Crime and Criminology

10.00 – 10.20

Dr. Gintautas Sakalauskas, Vilnius University, Law Institute of Lithuania, LT
Uncomfortable criminology

Skaityti toliau »