Publikavo skiltyje Renginiai

Maloniai kviečiame į Teisės instituto organizuojamą seminarą – diskusiją „Pasitikėjimo svarba įgyvendinant teisingumą“. Renginys vyks 2012 m. spalio 26 d. 8:30 val. Teisingumo ministerijos Konferencijų salėje Gedimino pr. 30, Vilniuje.

Seminaru siekiame informuoti kriminalinės justicijos specialistus ir politikus apie vykdomus naujausius pasitikėjimo teisėsaugos institucijomis tyrimus ir jų rezultatus Lietuvoje, kitose Europos valstybėse ir JAV. Kartu norime pristatyti Teisės instituto kartu su tarptautiniais partneriais vykdomą projektą „FIDUCIA – Naujos nusikaltimų rūšys Europoje ir pasitikėjimu grįsta politika“ ir padiskutuoti apie visuomenės pasitikėjimo teisėsaugos institucijomis svarbą.
Skaityti toliau »

Publikavo skiltyje Asociacijos veikla

Lietuvos kriminologų asociacija 2012 m. spalio 15 d. parengė raštą Europos Parlamento Pilietinių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui. Asociacija paprieštaravo neseniai priimtai Komiteto nuomonei esą viktimologiniai tyrimai yra ne Europos Sąjungos, o (tik) konkrečių valstybių vidaus reikalas. Asociacija pabrėže, kad nors baudžiamoji teisė ir, atitinkamai, viktimologija, paprastai nepatenka į ES kompetencijos sritį, tam tikrais atvejais (ypatingai sunkių, transnacionalinių nusikaltimų atveju, kai pažeidžiami daugelio aukų interesai) yra būtini bendri visos ES mastu suderinti veiksmai baudžiamosios teisės ir viktimologijos srityse. Spūstelėję šią nuorodą, galite parsisiųsti pilną laiško tekstą.

Publikavo skiltyje Renginiai

Penktadienį, spalio 19 d. 10 val. VU filosofijos fakultete (Universiteto g. 9/1), 201 auditorijoje vyks vieša Haroldo E. Pepinsky paskaita apie taikodarišką kriminologiją (peacemaking criminology). Paskaitoje gali laisvai dalyvauti visi, kas domisi kriminologija, sociologija, psichologija, baudžiamąja politika, teise ir kitomis susijusiomis sritimis. Skaityti toliau »

Publikavo skiltyje Tyrimai

Dr. Alfredas Kiškis (MRU) nuo 2010 metų tyrinėja, kaip būtų galima patikslinti nusikaltimų lygio apskaičiavimą, kombinuojant policijos registruojamus duomenis su viktimologinių tyrimų rezultatais. Būtent šie du šaltiniai ir sudaro du “spindulius”, kuriais remiasi tyrėjų kuriamas modelis. Veikiausiai nujaučiate, kad sujungti du tokius skirtingus rodiklius, su savo paklaidomis ir tikslumo problemomis nėra trivialu. Neseniai vyko šio modelio pristatymas, na o jeigu neturėjote progos sudalyvauti, daugiau galite pasiskaityti spūstelėję šią nuorodą ir parsisiuntę pristatymo skaidres, kuriomis dalinasi dr. Kiškis.

Publikavo skiltyje Kriminologija, Renginiai

Asociacijos nariai Salomėja Zaksaitė ir Alfredas Kiškis dalijasi mintimis iš susitikimų su kriminologu profesoriumi Kauko Aromaa ir psichologijos profesoriumi, teismo psichologijos ekspertu Helmut Kury.

Š. m. spalio 2-3 d. Teisės institute, Vilniuje viešėjo žymūs kriminologijos ekspertai – kriminologas Prof. Kauko Aromaa iš Suomija ir Prof. Helmut Kury, psichologijos profesorius, teismo psichologijos ekspertas iš Vokietijos. Kriminologai atvyko pagal ESFA projektą „Tarptautiškumas sociologijos ir kriminologijos studijose” (Nr. VP1-2.2.-ŠMM-07-K-02-053). Susitikimuose su kriminologais dalyvavo Teisės instituto ir Lietuvos kriminologų asociacijos nariai.

Diskusija su K.Aromaa: nuo selektyvaus teisingumo iki kalėjimų privatizavimo

Susitikimo prie apvalaus stalo metu K. Aromaa aptarė atskiriamojo teisingumo ir kritinės kriminologijos idėjas bei iliustravo jas konkrečiais pavydžiais: korupciniais nusikaltimais, organizuotu nusikalstamumu, kalėjimų privatizavimu ir kt. Mokslininkas pastebėjo, kad kiekvienas iš mūsų esame padarę nusikaltimų, tačiau dauguma nesame įkliuvę. Tie, kas įkliūna, anot K. Aromaa, yra tik ledkalnio viršūnė, todėl neturėtume su jais elgtis itin griežtai ir pernelyg išskirti juos iš visuomenės. Nereikia labai pasikliauti oficialia statistika ir skaičiais apskritai, kaip antai nusikalstamumo išaiškinamumo rodikliais. Ką reiškia išaiškinamumas? Būna atvejų, kai policija nutraukia bylą, nes ji yra neperspektyvi, arba kai žmogžudystė „paverčiama” savižudybe, arba kai pritrūksta įrodymų nuteisimui – koks viso to santykis su (ne)išaiškinamumu? Skaityti toliau »

Publikavo skiltyje Renginiai

Asociacijos narė Renata Giedrytė dalinasi įspūdžiais iš vasarą vykusios LKA konferencijos.

2012 m. birželio 29-30 d. Druskininkuose mokymo centre „Dainava” įvyko mokslinė konferencija „Ar egzistuoja kriminologijos mokslas Lietuvoje?” ir Lietuvos kriminologų asociacijos Visuotinis narių susirinkimas, kurio metu dviejų metų kadencijai išrinkta naujoji valdyba, aptarti prioritetiniai einamųjų ir kitų metų Lietuvos kriminologų asociacijos darbai: mokslinio periodinio žurnalo kriminologine tematika publikavimas, internetinio puslapio atnaujinimas ir kt..

Skaityti toliau »

Publikavo skiltyje Asociacijos veikla

Pamažu atnaujiname LKA interneto svetainę, o tuo tarpu kviečiame visus besidominčius kriminologija prisijungti prie Facebooko grupės „Kriminologija Lietuvoje”. Ten rasite įvairias naujienas, renginius bei diskusijas aktualiomis temomis.