Konferencija apie resocializaciją be įkalinimo

Publikavo skiltyje Kriminologija, Renginiai

Kaip bausmę atlikusiam nuteistajam padėti sugrįžti į visuomenę? Atsakymų bus ieškoma lapkričio 9 d. vyksiančioje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Resocializacija be įkalinimo: poreikis pažeidėjų elgesio korekcijos sistemos reinvesticijai“.

Žinomi Lietuvos ir užsienio mokslininkai bei praktikai sieks įvertinti teisės pažeidėjų resocializacijos priemonių įgyvendinimo ir teisinio reguliavimo tendencijas, pasiekimus, iškylančias problemas ir poreikius, skatinti diskusiją apie resocializacijos plėtojimą.

Konferencija vyks Teisingumo ministerijos Konferencijų salėje (Gedimino pr. 30, 4 aukštas), pradžia – 9 val.

Išsamesnė informacija ir registracija: http://bit.ly/2A4Zd7f

 

Kriminologijos bakalauro studijų programa Vilniaus universitete – pirmoji Baltijos šalyse!

Publikavo skiltyje Kriminologija

Tobulų nusikaltimų nebūna. Visuomenės, kurioje nusikalstamos veiklos nevyktų, – taip pat. Tad šiandien kriminologas yra būtinas specialistas, gebantis ne tik įvertinti šalies kriminogeninę situaciją, bet ir rasti atsakymus į sudėtingus, tačiau visuomenei itin aktualius klausimus:

Kodėl kai kurie pavojingi veiksmai laikomi nusikaltimais, kiti ne?

Kas lemia nusikalstamą ir nuo visuomenės priimtų normų nukrypstantį elgesį?

Ar nusikaltimų statistika parodo tikrąją padėtį?

Kokia yra bausmės paskirtis?

Ar žmogų galima „pataisyti“?

Kaip ir kodėl visuomenė skirtingai reaguoja į nusikaltimus?

Kokie nusikaltimai lieka nematomi?

Kaip užkirsti kelią socialiniams konfliktams, vedantiems prie nusikaltimo?

KRIMINOLOGIJA nagrinėja nusikaltimus kaip socialinius reiškinius, analizuoja veiksnius, turinčius įtakos nusikalstamam elgesiui, tiria socialines reakcijas į visuomenės normų pažeidimus bei nustato negatyvių socialinių reiškinių kontrolės ir prevencijos gaires.

Kriminologijos studijos yra išskirtinės, nes:

1. Studijų programoje yra integruotos kriminologijos, sociologijos, teisės ir psichologijos mokslų žinios bei suteikiami kitų giminingų kriminologijai dalykų pagrindai;

2. Itin daug dėmesio skiriama žinių ir analitinių įgūdžių taikymui praktikoje;

3. Dėstytojų kolektyvas yra savo srities profesionalai, žymūs Lietuvos kriminologai, teisininkai, sociologai ir psichologai, turintys dėstymo praktikos įvairiuose Lietuvos ir Vakarų Europos universitetuose.

4. Ši studijų programa – pirmoji Lietuvoje. Dar daugiau: tokių studijų nėra nei Baltijos šalyse, nei daugelyje kitų Rytų ir Vidurio Europos šalių. Tuo tarpu kriminologijos specialistų paklausa kasmet tik didėja.

Kriminologijos bakalauro studijų programa rengia kriminologijos specialistus, gebančius nagrinėti nusikaltimus kaip socialinius reiškinius, analizuoti veiksnius, kurie daro įtaką nusikalstamam elgesiui ir gebančius prisidėti prie efektyvios baudžiamosios justicijos politikos įgyvendinimo.

Studijos vyks VU Filosofijos fakultete. Trukmė – 3,5 metų. Pabaigus studijas suteikiamas socialinių mokslų bakalauras. Tai yra nuolatinės dieninės studijos.

Išsamesnė informacija ir Kriminologijos bakalauro studijų programa: http://www.fsf.vu.lt/studijos/bakalauro-studijos/studiju-programos/kriminologija

M.Lankauskas: griežtos bausmės narkotikų problemos neišspręs

Publikavo skiltyje Kriminologija, Nuomonės, Tyrimai

Griežtesnės bausmės nesumažina narkotikų paplitimo ir netgi apsunkina kovą su šia priklausomybe. Tačiau Lietuva vis dar laikosi konservatyvios pozicijos.

Kriminologas Mindaugas Lankauskas išsamiai apie narkotikų paplitimą, teisinės atsakomybės formas ir kodėl dekriminalizuoti nereiškia legalizuoti. Publikaciją skaitykite naujienų portale 15MIN: http://bit.ly/2pFwiFm

 

Kriminologai apdovanojo geriausiai kriminologinėmis temomis rašančią žurnalistę

Publikavo skiltyje Asociacijos veikla, Kriminologija, Renginiai

Žiniasklaida nuo pat jos atsiradimo skiria santykinai daug dėmesio nusikalstamo elgesio temoms, siekdama ne tik apie jį informuoti ir jį objektyviai išanalizuoti, bet ir pritraukti arba – draugiškai šaržuojant – prikaustyti auditorijos dėmesį.

Čia svarbu atkreipti dėmesį į neišvengiamai kylančią interesų įtampą – žiniasklaidos intereso skleisti ir gauti informaciją, visuomenės intereso ją gauti maksimaliai objektyvią ir neutralią, ir su nusikalstamu elgesiu susijusių veikėjų – kaltininko, aukos, jų artimųjų, teisėsaugos institucijų – intereso maksimaliai įgyvendinti savo teises ir atkurti teisinę taiką.

Lietuvos kriminologų asociacijos organizuotoje konferencijoje „Nusikaltimai ir medijos: nepakeliamas būties lengvumas ar beprotiška gyvenimo skuba?“ kriminologai, žurnalistai, teisininkai, sociologai, teoretikai ir praktikai diskutavo apie nusikalstamo elgesio ir bausmių įvaizdį medijose, kriminologinę, asmeninio ir viešo intereso perspektyvą, leidosi į sąlyčio taškų, panašumų ir skirtumų paieškas.

„Vertinant gerąsias ir blogąsias su nusikalstamu elgesiu ir vieša reakcija į jį susijusių naujienų nušvietimo žiniasklaidoje praktikas profesionalių kriminologų bendruomenei labai svarbu viešai įvertinti žurnalistus, kurie beprotiškoje skuboje nori įsigilinti, nepameta galvos dėl klikų ir geba išlaikyti socialinį jautrumą, objektyvumą bei demonstruoti kompetenciją analizuojant kriminologines problemas,“ – pristatymas pirmą kartą teikiamą Lietuvos kriminologų asociacijos apdovanojimą sakė teisininkas, kriminologas asociacijos valdybos narys dr. Gintautas Sakalauskas.

2017 m. apdovanojimas už gilų, analitinį požiūrį į nusikalstamo elgesio ir jo kontrolės problematiką, atsakingą tekstą ir pagarbą žmogaus orumui Lietuvos kriminologų asociacijos narių balsų dauguma įteiktas ilgametei naujienų portalo Bernardinai.lt žurnalistei Monikai Midverytei, savo analitinius straipsnius ir interviu pastaraisiais metais įvairiomis kriminologinėmis temomis publikavusiai ir kituose naujienų portaluose bei profesiniuose leidiniuose.

Lietuvos kriminologų asociacija tokį įvairioms profesinėms grupėms skirtą apdovanojimą numato įteikti kasmet. Jo tikslas – įvertinti kriminologinės minties sklaidai svarbius autorius ir praktikus, kurie nėra kriminologai (žurnalistus, politologus, politikus, teisėsaugos institucijų darbuotojus, socialinius darbuotojus / pedagogus, prevencijos programų iniciatorius ir vykdytojus, išskirtiniu poelgiu pasižymėjusius asmenis ir pan.), tačiau savo išsakytomis mintimis straipsniuose, apžvalgose, nevienkartiniuose komentaruose, viešose diskusijose, veikla stengėsi formuoti ir (arba) pateikti sąžiningą, objektyvų, gilų, analitinį požiūrį į nusikalstamo elgesio ir jo kontrolės problematiką.

A.Dobryninas. Kriminologija kaip tekstas

Publikavo skiltyje Kriminologija, Renginiai

Kaip žiniasklaida vaizduoja nusikalstamą elgesį? Ir ar tie vaizdiniai neprasilenkia su tikrove?  Kokią įtaka žiniasklaidoje gvildenamos kriminalinio atspalvio naujienos daro auditorijai? Tai tik keli klausimai, aktualūs medijas analizuojantiems kriminologams.

Kodėl kriminologai taip intensyviai analizuoja nusikaltimų ir kriminalinės justicijos temų pristatymą masinėse medijose?  Dažniausiai manoma, kad tai daroma norint išvengti „neteisingo“ kriminalinės justicijos vaizdavimo ir perspėti visuomenę apie pasekmes dėl „lengvabūdiško“ mėgavimosi kriminaliniais faktais ir įvykiais, kuriuos šiuolaikinės medijos eksploatuoja pagal seną gerai žinomą principą: „bloga naujiena yra gera naujiena“, t. y. tokia naujiena, kuri pritraukia skaitytojus/žiūrovus/internautus, o kartu su jais ir jų „click‘us“ – reklamą ir finansinį pelną. Tokiai interpretacijai pagrindo yra.

Dar XIX a. prancūzų kriminologijos klasikas ir išmokimo teorijos pradininkas G. Tarde‘as buvo pastebėjęs, kad laikraščiai ne tik pateikia skaitytojams mąstymą stimuliuojančią informaciją, bet ir sprendžia už juos bei mechaniškai formuoja jų poreikius. Vėliau būtent šios teorijos kontekste buvo bandoma išsiakinti, ar intensyvus ir detalus nusikaltimų vaizdavimas medijose neprovokuoja imitacijos efekto, ypač kai kalbama apie vaikus ir nepilnamečius? Taip pat gimė ir kiti platesnio pobūdžio klausimai, antai, ar reguliarių kriminalinių naujienų vartojimas nepadidina nusikaltimų baimės, arba, ar informavimas apie žiaurius nusikaltimus neskatina piliečių noro griežčiau bausti, pavyzdžiui, pasisakyti už mirties bausmę. Tokių ir panašių tyrimų buvo atlikta aibė, ypač psichologinės kriminologijos kontekste. Nors rezultatai ne visuomet yra vienareikšmiški, jų pagrindu bandoma reguliuoti medijų skleidžiamą informaciją, pavyzdžiui, apibrėžiant galimas pažeidžiamiausias auditorijas (vaikai, nepilnamečiai) arba nustatant nepageidaujamos informacijos pobūdį (smurtas, pornografija, etc.)

Tačiau tai yra tik viena kriminologų susidomėjimo medijomis dalis, kuri priskirtina prie pozityvistinės mokslinės tradicijos. Kita tradicija siejama su kritine (arba vadinama – „kultūrine“) kriminologine tradicija ir su tokiais jų atstovais, kaip St. Cohen‘as, J. Young‘as, T. Mathiesen‘as, G. Barak‘as, kuriam, beje, ir priklauso šio intelektualinio „brendo“ pavadinimas –  „newsmaking criminology“ („žiniasklaidos kriminologija“). Šiuo požiūriu medijų pranešimai apie nusikaltimus ir kriminalinę justiciją yra integrali kriminologijos teksto („kriminologinių diskursų“) dalis. Kriminalinės medijų naujienos ne tiek informuoja visuomenę apie pažeistą solidarumą (E. Durkheim‘o prasme), kiek „sinoptiškai“ kontroliuoja visuomenės problemų „tvarkaraštį“ ir padeda konstruoti „virtualią nusikaltimų tikrovę“, kuri absorbuoja kriminalinės informacijos vartotojų baimes, lūkesčius, teisingumo troškimus ir estetinius (ne)pasitenkinamus vaizduojama kriminaline „drama“.

Kadaise viena iš stipriausių socialinės kontrolės formų – religinė – eksploatavo žmogiškojo baigtinumo ir trapumo egzistencinį jausmą: memento mori (atsimink, kad mirsi). Tai buvo pretekstas susimąstyti apie amžinąjį gyvenimą, apie prigimtinį dievišką Įstatymą, pagal kurį matuojami visi mūsų troškimai ir darbai. Kaip teigė L. Hulsman‘as, būtent viduramžiškas krikščioniškas naratyvas apie Skaistyklą vėliau tampa kriminalinės justicijos idėjiniu pagrindu: nusikaltimas kaip nuodėme ir baudžiamasis teisingumas kaip nuodėmės išpirkimas. Pažymėtina, kad religinės metaforos buvo taikomos ne tik kriminalinės justicijos sferoje: sociologai dar XX a. pradžioje pastebėjo, kad masinės medijos (spauda) tampa savotiška modernios visuomenės bažnyčia. Šiuo požiūriu medijų ir kriminalinės justicijos sąjunga nėra atsitiktinė arba vien komercinė, ji turi akivaizdžią „teologinę“ dimensiją. Tik orientyras čia ne į pomirtinę palaimą, o į, pakartojant vienos telekomunikacinės bendrovės reklaminį šūkį, vartotojišką „daugiau gyvenimo“ troškimą. Šiame kontekste kadaise labai populiarios radijo laidos apie kriminalus Lietuvoje anonsas: „Klausykitės, drebėkite ir džiaukitės, kad tai atsitiko ne su jumis“ tampa prasmingu kriminologiniu tekstu, kuris pasako apie šiuolaikinę visuomenę ne mažiau nei preciziška kriminalinė statistika.

Dr. Aleksandro Dobrynino pranešimas „Kriminologija kaip tekstas“ balandžio 7 dieną bus skaitomas kasmetinėje Lietuvos kriminologų asociacijos konferencijoje „Nusikaltimai ir medijos: nepakeliamas būties lengvumas ar beprotiška gyvenimo skuba?“

Išsamesnė informacija ir registracija info@kriminologija.lt, tel. 867008331.

 

Nusikaltimai ir medijos: nepakeliamas būties lengvumas ar beprotiška gyvenimo skuba? (PROGRAMA)

Publikavo skiltyje Kriminologija, Renginiai

 K o n f e r e n c i j o s   p r o g r a m a

 

8.30 – 9.00 Dalyvių registravimas
9.00 – 9.10 Konferencijos atidarymas
  Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto dekano Arūno Poviliūno ir
Lietuvos kriminologų asociacijos pirmininko Algimanto Čepo sveikinimo žodis
I pranešimų sekcija. (iki 20 min. pranešimas, po to – klausimai)
Moderuoja Algimantas Čepas
9.10 – 9.40 Aleksandras Dobryninas, Vilniaus universitetas
  Kriminologija kaip tekstas
9.40 – 10.10 Dainius Radzevičius, Lietuvos žurnalistų sąjunga
  Virtualus teisingumas realioje žiniasklaidoje
10.10 – 10.40 Audrius Cininas, Vilniaus apygardos teismo teisėjas
  Žiniasklaida ir teismai. Draugiškas ar pragmatiškas bendravimas?
10.40 – 11.00 Kavos / arbatos pertrauka
II pranešimų sekcija. (iki 20 min. pranešimas, po to – klausimai)
Moderuoja Jolanta Aleknevičienė
11.00 – 11.05 Lietuvos kriminologų asociacijos apdovanojimas žurnalistui/-ei
11.05 – 11.35 Mindaugas Lankauskas, Lietuvos teisės institutas
  Virtualaus žvirblio virsmas į juridinį jautį: neapykantos kalba internete
11.35 – 12.05 Dalia Gedzevičienė, Lietuvos teisės institutas
  Lietuvos viešojo kriminologinio diskurso retorikos ypatumai 2001–2015 m.
12.05 – 12.35 Gintautas Sakalauskas, Vilniaus universitetas / Lietuvos teisės institutas
  Nepakeliamas kriminalinės būties lengvumas Lietuvos žiniasklaidoje
12.35 – 13.35 Pietų pertrauka
III pranešimų sekcija. (iki 20 min. pranešimas, po to – klausimai)
Moderuoja Liutauras Lukošius
13.35 – 13.45 Kriminologijos bakalauro studijų programos Vilniaus universitete pristatymas
13.45 – 14.15 Mindaugas Gilaitis, Vilniaus universiteto Kriminologinių studijų centras
  Korupcija Lietuvos internetinėje spaudoje
14.15 – 14.45 Alfredas Kiškis, Mykolo Romerio universitetas
  Kriminologija Lietuvos mokslinėje spaudoje
14.45 – 15.15 Evaldas Visockas, Vilniaus universitetas
  Uodega vizgina šunį arba kaip konstruojamas pasitikėjimas policija
15.15 – 15.30 Kavos / arbatos pertrauka
IV pranešimų sekcija. (iki 20 min. pranešimas, po to – klausimai)
Moderuoja Gintautas Sakalauskas
15.30 – 16.00 Aurimas Perednis, „Žinių radijas“ žurnalistas; Indrė Makaraitytė, žurnalistė
  Ir dėl visko kalta žiniasklaida?
16.00 – 16.30 Salomėja Zaksaitė, Mykolo Romerio universitetas
  Žmoniškumo paieškos žmogžudžiuose: teatras kaip medija atskleidžiant kaltę ir atsakomybę
16.30 – 16.50 Baigiamoji diskusija ir konferencijos uždarymas
 Išsamesnė informacija: info@kriminologija.lt

 

Konferencija vyks balandžio 7 d. (penktadienį), Vilniaus universitete (Universiteto g. 3, Teatro salėje, 3 aukšte)