Lietuvos kriminologų asociacija siekia išsaugoti ir puoselėti Lietuvos kriminologijos tradicijas ir palikimą, skatina kriminologų mokslinę veiklą ir ją koordinuoja, rūpinasi Lietuvos kriminologų profesiniais reikalais, telkia kriminologus bendrai veiklai, atstovauja Lietuvos kriminologų asociacijos narių interesams.
Lietuvos kriminologų asociacijai priklauso 44 nariai, iš jų du juridiniai asmenys – Lietuvos teisės institutas ir Antikorupcijos švietimo centras. Kviečiame susipažinti su asociacijos nariais ir jų profesiniais interesais. Jeigu Jums reikia rekomendacijos, į ką geriausia kreiptis konkrečiu klausimu, drąsiai susisiekite su asociacija adresu info@kriminologija.lt

Dr. Jolanta Aleknevičienė

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Moksliniai interesai: korupcijos problemos ir tyrimai, socialinės deviacijų problemos, kokybinė socialinių tyrimų metodologija.
Kontaktai: jolanta.alekneviciene@gmail.com

Renata Giedrytė

Teisės institutas
Kriminologinių tyrimų skyrius

Moksliniai interesai: kalėjimų studijos, nepilnamečių delinkvencija, viktimologiniai tyrimai.
Kontaktai: +370 5 210 1672, renata.giedryte@teise.org

Doc. Dr. Aleksandras Gončarko

Mykolo Romerio universitetas, Mediacijos katedra
Advokatas

Moksliniai interesai: žmogaus teisės (standartai) baudžiamojoje justicijoje
Kontaktai: +370 610 02525, agoncarko@mruni.eu, a.goncarko@gmail.com
Asmeninė svetainė: Dr. Aleksandro Gončarko tinklapis

Dr. Antanas Jatkevičius

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Teisės departamentas
Baudžiamosios ir administracinės teisės skyriaus vedėjas
Teisės institutas, Leidybos ir bendrųjų reikalų skyrius

Moksliniai interesai: nepilnamečių nusikalstamumas, smurtinis nusikalstamumas, bausmių vykdymas, probacija.
Kontaktai: antanas.jatkevicius@gmail.com

Doc. Dr. Alfredas Kiškis

Mykolo Romerio universitetas, Teisės fakultetas
Baudžiamosios teisės ir kriminologijos katedra

Moksliniai interesai: kriminologija, nusikalstamumo statistika, nusikalstamumo žala, nusikalstamumo veiksniai, nusikalstamumo prevencija, realusis nusikalstamumas, viktimologiniai tyrimai, gyventojų saugumo jausmas, baudžiamoji politika, kriminologinės informacinės sistemos.

Kontaktai: akiskis@mruni.eu, alfredas.kiskis@gmail.com

Asmeninė svetainė: Dr. Alfredo Kiškio svetainė

Dokt. Ieva Labanauskaitė

Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas
Kriminologinių studijų centras

Moksliniai interesai: veiksniai lemiantys kriminalines karjeras, nužudymų priežastys, deviacija, kriminologijos teorijos.
Kontaktai: ieva.labanauskaite@fsf.vu.lt

Doc. Dr. Ilona Michailovič

Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas
Baudžiamosios justicijos katedra
Teisės institutas

Moksliniai interesai: kriminologija, viktimologija, baudžiamoji teisė.
Kontaktai: Ilona.Michailovic@tf.vu.lt

Dr. Simonas Nikartas

Teisės institutas
Kriminologinių tyrimų skyriaus vedėjas
Lietuvos kriminologų asociacijos valdybos pirmininkas

Moksliniai interesai: nusikaltimų prevencija, bendruomenių dalyvavimas nusikaltimų prevencijoje, organizuoti nusikaltimai, asmenų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę, teisės.
Kontaktai: +370 5 210 1672, simonas@teise.org

Dr. Aušra Pocienė

Teisės institutas

Moksliniai interesai: saugumas miestuose, bausmės ir baudžiamoji politika, delinkvencija
Kontaktai: ausra@teise.org

Doc. Dr. Gintautas Sakalauskas

Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas
Baudžiamosios justicijos katedra
Teisės institutas, Kriminologinių tyrimų skyrius

Moksliniai interesai: baudžiamoji teisė, bausmių vykdymas, kriminologija, jaunimo deviacinis elgesys
Kontaktai: gintautas@teise.org
Asmeninė svetainė: Gintauto Sakalausko tarnybinis tinklalapis

Prof. Dr. Algimantas Urmonas

Mykolo Romerio universitetas
Administracinės teisės ir proceso katedros vedėjas

Moksliniai interesai: administracinė teisė, konstitucinė teisė, kriminologija, teisės sociologija
Kontaktai: +370 698 15010, aurmonas@gmail.com

Dokt. Laura Ūselė

Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas
Baudžiamosios justicijos katedra
Teisės institutas, Kriminologinių tyrimų skyrius

Moksliniai interesai: atkuriamasis teisingumas, nepilnamečių ir jaunų pilnamečių nusikalstamumas bei jų atsakomybės klausimai.
Kontaktai: l.kietyte@gmail.com

Dokt. Algimanta Vaikšnytė

Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas
Sociologijos katedra

Moksliniai interesai: kriminologijos teorijos, deviacija, resocializacija, reintegracija.
Kontaktai: +370 645 63891, algimanta.vaiksnyte@fsf.vu.lt

Prof. Dr. Gintautas Valickas

Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas
Bendrosios psichologijos katedros vedėjas

Moksliniai interesai: teisės psichologija, procedūrinis teisingumas, kriminologija.
Kontaktai: +370 5 2667605, gintautas.valickas@fsf.vu.lt

Doc. Dr. Eglė Vileikienė

Vidaus reikalų ministerija, Viešojo saugumo departamentas
Mykolo Romerio universitetas, Socialinės politikos katedra

Moksliniai interesai: deviacijų sociologija, kriminalinė justicija, nepilnamečių justicija, kiekybinė ir kokybinė socialinių tyrimų metodologija.
Kontaktai: eglevile@gmail.com

Dr. Salomėja Zaksaitė

Teisės institutas
Baudžiamosios justicijos tyrimų skyrius, mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai: kriminologija, lyginamoji baudžiamoji teisė, sporto teisė
Kontaktai: salomeja@teise.org

Darius Žižys

Vilniaus arkivyskupijos Caritas
Direktoriaus pavaduotojas Vilniaus socialinės pagalbos centrams

Moksliniai interesai: geštaltinė psichoterapija.
Kontaktai: +370 682 22880, darius.zizys@gmail.com

Dokt. Maryja Šupa

Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas
Sociologijos katedra

Moksliniai interesai: galios santykiai, kritinė kriminologija, M. Foucault
Kontaktai: maryja.supa@fsf.vu.lt
naprosyn for headache

Palikti atsiliepimą