Criminology

Publikavo skiltyje Kriminologija

Tobulų nusikaltimų nebūna. Visuomenės, kurioje nusikalstamos veiklos nevyktų, – taip pat. Tad šiandien kriminologas yra būtinas specialistas, gebantis ne tik įvertinti šalies kriminogeninę situaciją, bet ir rasti atsakymus į sudėtingus, tačiau visuomenei itin aktualius klausimus:

Kodėl kai kurie pavojingi veiksmai laikomi nusikaltimais, kiti ne?

Kas lemia nusikalstamą ir nuo visuomenės priimtų normų nukrypstantį elgesį?

Ar nusikaltimų statistika parodo tikrąją padėtį?

Kokia yra bausmės paskirtis?

Ar žmogų galima „pataisyti“?

Kaip ir kodėl visuomenė skirtingai reaguoja į nusikaltimus?

Kokie nusikaltimai lieka nematomi?

Kaip užkirsti kelią socialiniams konfliktams, vedantiems prie nusikaltimo?

KRIMINOLOGIJA nagrinėja nusikaltimus kaip socialinius reiškinius, analizuoja veiksnius, turinčius įtakos nusikalstamam elgesiui, tiria socialines reakcijas į visuomenės normų pažeidimus bei nustato negatyvių socialinių reiškinių kontrolės ir prevencijos gaires.

Kriminologijos studijos yra išskirtinės, nes:

1. Studijų programoje yra integruotos kriminologijos, sociologijos, teisės ir psichologijos mokslų žinios bei suteikiami kitų giminingų kriminologijai dalykų pagrindai;

2. Itin daug dėmesio skiriama žinių ir analitinių įgūdžių taikymui praktikoje;

3. Dėstytojų kolektyvas yra savo srities profesionalai, žymūs Lietuvos kriminologai, teisininkai, sociologai ir psichologai, turintys dėstymo praktikos įvairiuose Lietuvos ir Vakarų Europos universitetuose.

4. Ši studijų programa – pirmoji Lietuvoje. Dar daugiau: tokių studijų nėra nei Baltijos šalyse, nei daugelyje kitų Rytų ir Vidurio Europos šalių. Tuo tarpu kriminologijos specialistų paklausa kasmet tik didėja.

Kriminologijos bakalauro studijų programa rengia kriminologijos specialistus, gebančius nagrinėti nusikaltimus kaip socialinius reiškinius, analizuoti veiksnius, kurie daro įtaką nusikalstamam elgesiui ir gebančius prisidėti prie efektyvios baudžiamosios justicijos politikos įgyvendinimo.

Studijos vyks VU Filosofijos fakultete. Trukmė – 3,5 metų. Pabaigus studijas suteikiamas socialinių mokslų bakalauras. Tai yra nuolatinės dieninės studijos.

Išsamesnė informacija ir Kriminologijos bakalauro studijų programa: http://www.fsf.vu.lt/studijos/bakalauro-studijos/studiju-programos/kriminologija

Palikti atsiliepimą